Endüstriyel Su Arıtma

Hidromer ; tavukçuluk ,gıda, ilaç, tekstil, kimya, kağıt, otomotiv ve diğer sektörlerde çok sayıda arıtma tesisinin tasarımını ve anahtar teslimi kurulumunu gerçekleştirmiştir. Hidromer ; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknoparklarda oluşan karışık endüstriyel atıksuların arıtımında da , ülkemizin önde gelen fabrilkalarının arıtma tesislerini anahtar teslimi kurulumunu başarıyla gerçekleştirmiştir.
Bu tesislerde uygulanan arıtma yöntemi; kimyasal pıhtılaştırma, kimyasal çöktürme, kimyasal oksidasyon, nötralizasyon, flotasyon, lamella çökeltimi ve yağ ayırımı, aktif çamur, ardışık kesikli reaktörler, biyofiltrasyon, anaerobik stabilizasyon, aktif karbon adsorpsiyonu, üçüncül filtrasyon, mbr , kimyasal çamur şartlandırma, çamur kurutma ile çamur susuzlaştırma bulunmaktadır.
Image 3 Image 3 Image 3 Image 3 Image 3