Evsel Atıksu Arıtma

Nüfus ve yaşam standartlarındaki gelişme, sanayileşme ; temiz su kaynaklarının hızla tükenmesine, yeraltı, yerüstü su kaynakları ve denizlerimizin atıksularla yoğun bir biçimde kirlenmesine yol açmıştır.
Hidromer Arıtma , küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus ölçeğinde oluşan atıksuların arıtımında, anahtar teslimi tesisler kurmaktadır.
Hidromer teknolojik ekipmanlarla donatılan atıksu arıtma tesislerini; uzatmalı havalandırmalı aktif çamur, SBR , biyofilm, biyodisk, membran teknolojilerinin uygulandığı sürekli veya kesikli aerobik biyolojik arıtma prosesleri, sabit veya akışkan yataklı anaerobik biyolojik proseslerini çeşitli boyutlarda atıksu arıtma tesislerinde başarıyla uygulamaktadır. Hidromer , hassas alıcı ortamlarda istenilen azot, fosfor, askıda katı madde ve mikrobiyolojik giderimler için, nitrifikasyon/denitrifikasyon, biyolojik ve kimyasal fosfor giderimi, ozon veya UV oksidasyonu ve ultrafiltrasyon proseslerini uygulamaktadır.
Image 3
Image 3
Image 3