Gri Su Arıtma Sistemi

MBR Hidromer Arıtmanın atıksu tecrübesi ile dahili ve harici membranların kullanıldığı ve monte edilmeye hazır halde ileri teknolojik bir biyolojik arıtma yöntemidir. Proses tek bir konteynır içinde ikinci, üçüncü ve ileri arıtma teknolojilerini barındırır.Image 1