Tüm Hakları Saklıdır - 2017

Kimpak - Kimyasal Paket Arıtma

KimPak, Pıhtılaştırma , Yumaklaştırma ve Lamelle çökeltimi işlemlerini yapıldığı yüksek verimli kompakt kimyasal arıtma ünitesidir. Nehir Göl Kuyu vb. ham su kaynaklarından içme ve kullanma suyu elde edilmesinde ve küçük endüstriyel tesislerin atık su arıtm uygulamalarında başa ile kullanılmaktadır.

Image 3