Konveyörler

Image 1

Hidromer burgulu konveyörler; katı, çamur, su içeren farklı tip malzemeleri transfer edebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Arıtma tesislerinde genellikle ızgara atıkları, kum ve susuzlaştırılmış çamur transferlerinde kullanılırlar.
Konveyörler kullanılacağı uygulamaya bağlı olarak, yatay ve açılı olarak monte edilirler.