Mebran Sistemleri

Image 1

Reverse Osmoz

Suyun içindeki istenmeyen anyanik ve katyonik tüm mineralleri sudan ayıran saf su elde edilmesine yönelik mebran filitrasyon işlemine TERS OZMOZ denilmektedik. Bu sayede deniz suyundan tatlı su elde edilebilir. Fabrikaların talep ettiği proses suyu bu sistemle sağlanır.

Image 1

Tırmıklı Izgara

Tırmıklı ızgaralar, arıtma tesislerinin giriş yapılarına monte edilerek atıksu içinde arıtma prosesini ve arıtma ekipmanlarının çalışmasını etkileyecek katı maddelerin tutulmasında kullanılır. Ünite, yatayla yaklaşık 60 derece açı yapan bir çerçeve ve iki adet sonsuz olarak birleştirilmiş zincir ve bu zincir çiftinin üzerinde sıralanmış tırmıklardan meydana gelmektedir. Bir yerine çok sayıda temizleme tırmığı bulunması, 5 mm gibi çok küçük aralıklarda dahi verimli bir temizleme sağlayarak tıkanma riskini en aza indirmektedir.

Image 1

Tırmıklı Izgara

Tırmıklı ızgaralar, arıtma tesislerinin giriş yapılarına monte edilerek atıksu içinde arıtma prosesini ve arıtma ekipmanlarının çalışmasını etkileyecek katı maddelerin tutulmasında kullanılır. Ünite, yatayla yaklaşık 60 derece açı yapan bir çerçeve ve iki adet sonsuz olarak birleştirilmiş zincir ve bu zincir çiftinin üzerinde sıralanmış tırmıklardan meydana gelmektedir. Bir yerine çok sayıda temizleme tırmığı bulunması, 5 mm gibi çok küçük aralıklarda dahi verimli bir temizleme sağlayarak tıkanma riskini en aza indirmektedir.