Su Arıtma

Dünyada temiz su daha kıt ve değerli hale geldikçe, çeşitli su kullanımları için uygun kalitede su hazırlamanın önemi de artmaktadır. Şehirlerin içme suyu ihtiyacının ve endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlar için özel kalite gereklerinin karşılanması çevre mühendisliğinin hayati görevini oluşturmaktadır.
Hidromer , köylerden , şehirlere kadar çeşitli büyüklüklerdeki yerleşimler için içme suyu arıtma tesislerinin tasarımlarını ve anahtar teslimi kurulumunu gerçekleştirmiştir.
Hidromer ayrıca endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlarla ilgili ihtiyaçlara paket ve özel tasarım tesis ve ekipman ile çözüm getirmektedir.
Kullanılan teknolojiler arasında pıhtılaştırma -yumaklaştırma- lamelli çökeltme, basınçlı veya yerçekimli hızlı kum filtrasyonu, yavaş kum filtrasyonu; özellikle yeraltı sularında demir ve mangan giderimi için oksidasyon/filtrasyon, zeolit filtrasyonu, sert suların arıtımı için iyon değiştirme, kireç/soda yöntemleri; tuzluluk giderimi için iyon değiştirme ve ters ozmoz; organik maddelerin giderimi için biyolojik arıtma, dezenfeksiyon için de aktif karbon adsorpsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemleri bulunmaktadır.
Image 3
Image 3